Đầu tiên, chúng tôi xác nhận rằng trang web gogiamgia.com là một trang web làm affiliate, không lưu trữ bất kỳ thông tin cá nhân của khách hàng nào trên trang web này.

Khi quý khách truy cập vào trang web của chúng tôi, thông tin liên quan đến địa chỉ IP của quý khách, trình duyệt mà quý khách đang sử dụng, thời gian truy cập và các trang web mà quý khách đã truy cập trước đó có thể được thu thập. Tuy nhiên, các thông tin này không được sử dụng để xác định danh tính của khách hàng và chỉ được sử dụng cho mục đích thống kê và phân tích trang web của chúng tôi.

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và không chia sẻ hoặc bán thông tin này cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng khi khách hàng đăng ký để nhận thông tin khuyến mãi và chương trình ưu đãi từ gogiamgia.com.

Chúng tôi sử dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng, bao gồm mã hóa dữ liệu và các biện pháp bảo mật vật lý để đảm bảo an toàn cho các thông tin được lưu trữ trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ luôn cập nhật chính sách bảo mật của mình để đảm bảo rằng các thông tin cá nhân của khách hàng được bảo vệ tốt nhất. Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua email hoặc hotline để biết thêm chi tiết về chính sách bảo mật của chúng tôi hoặc để yêu cầu xem lại hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi.