Máy tăm nước SOOCAS W3 Pro

Máy tăm nước SOOCAS W3 Pro đi kèm 4 đầu tăm nước tiện dụng với 7 chế độ sử dụng có sạc đi kèm chỉ mất 4 giờ sạc cho 80 ngày sử dụng