Tại sao nước biển lại mặn

tại sao nước biển lại mặn

Nước biển mặn vì nhiều nguyên nhân, trong đó chính là:

Trả lời cho câu hỏi tại sao nước biển lại mặn

  1. Sóng biển: Sóng biển kéo lại các soli từ đất biển vào nước biển, giúp tăng mặn của nước biển.
  2. Lưu huỳnh hoá học: Các chất hữu cơ từ rất nhiều nguồn, chẳng hạn như nước thải, mồ hôi và các chất từ dinh dưỡng, sẽ kết hợp với soli từ đất biển để tạo ra nước biển mặn.
  3. Tiếp xúc với đất liền: Khi nước biển tiếp xúc với đất liền, các soli từ đất sẽ được kéo vào nước biển, giúp tăng mặn của nước biển.
  4. Hoạt động của sinh vật: Rất nhiều sinh vật sống trong nước biển, chẳng hạn như cá, tôm, và một số vi khuẩn, sẽ giúp tăng mặn của nước biển bằng cách phát sinh chất mặn.

Trong tổng thể, nước biển mặn vì sự kết hợp của nhiều nguyên nhân này, giúp tạo ra một môi trường có thể sống cho rất nhiều loài sinh vật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *